طریقه مصرف داروی چاقی بدن و داروی چاقی صورت

طریقه مصرف داروی چاقی بدن و داروی چاقی صورت

کپسول Fat Face و Fat Fast برای افراد ۱۴ الی ۶۰ سال

بوده و لذا مصرف آن برای افراد زیر ۱۴ سال و خانمهای باردار ممنوع می باشد !!

از مصرف نامرتب و قطع مصرف قبل از پایان دوره تعیین شده خودداری نمایید.
صبور باشید و دوره درمان را کامل کنید.
قرص ها را در دو  وعده در طول روز بهمراه یک لیوان آب و

طبق یکی از طرح های زیر مصرف نمایید:
طریقه مصرف
طریقه مصرف
Fat Fast